Záření beta

, proud elektronů vysílaných při radioaktivní přeměně některých nuklidů. Někdy se zářením beta rozumí každý tok elektronů.

Související hesla