Záření elektromagnetické

, šíření energie elektromagnetickým polem prostorem. V závislosti na frekvencích, respektive jim odpovídajících vlnových délkách ve vakuu, se dělí záření elektromagnetické na rádiové vlny s vlnovou délkou 5.10–5 m až 105 m, záření optické a záření gama.

Související hesla