Zázrak

, událost, kterou nelze vysvětlit pomocí známých přirozených příčin. Většinou spjat s náboženstvím; vzbuzuje údiv svou mimořádností.

Ottův slovník naučný: Zázrak

Zázrak jakožto zasáhnutí božských mocností v zákonný řád přírody k úžasu lidstva, jest zjev ve všech anthropomorfistických náboženstvích známý. Stanovisko rationalistické vůči tomu jest, že to, co za zázrak pokládáno, vysvětliti lze jednak přirozeným výkladem dějů přírodních, jiné že dlužno odkázati do říše fantasie. Proti tomuto mínění staví se ona náboženství, která se svými metafysickými předpoklady dovedou spekulativně srovnati konání zázraků a víru v ně činí článkem dogmatickým.

Související hesla