Zbraňový komplet

, souhrn prostředků a zařízení tvořících funkční celek, který je určen k vedení bojové činnosti. Obecně je tvořen z ničivého prostředku (střela, puma, hlavice, nálož, zápalná směs aj.), z prostředku dopravy na cíl (hlaveň, raketa s vypouštěcím zařízením), naváděcího a ze zaměřovacího prostředku a z pomocných prvků (doprava, maskování, spojení aj.).

Související hesla