Zdravotní pojišťovna

, instituce, která zajišťuje úhradu za zdravotní péči. Poskytuje ji pojištěncům, kteří jsou u ní registrováni, a to v rozsahu standardní péče, popř. hradí některé zdravotnické výkony prováděné v rámci tzv. nadstandardní péče. V České republice existuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) a pojišťovny resortní (oborové a podnikové) a zdravotní pojišťovny se širší působností (regionální, mezioborové). Každý občan České republiky, pokud není registrován u jiné zdravotní pojišťovny, je pojištěncem VZP.

Související hesla