železový beton

, vyztužený beton, želbet, železobeton – betonové stavivo s ocelovou výztuží. Spojení betonu v jeden staticky působící celek (kompozit) je zajištěno vzájemnou soudržností (není porušována tepelnými změnami, protože oba materiály mají prakticky stejnou teplotní roztažnost). Beton přejímá v průřezu tlak. Výztuž přejímá tah, musí se proto pokládat v místech konstrukce namáhaných tahem.

Související hesla