Zeman

, označení šlechtice vlastnícího svobodné dědičné statky; souhrnný název pro nižší venkovskou šlechtu, sídlící obvykle na dvorech s čeledí a poddanými. Ve společenské hierarchii stáli pod vladyky i panoši.

Ottův slovník naučný: Zeman

Zemané nazývali se původně držitelé menších statků svobodných, k nimž patřila nižší šlechta.

Související hesla