Zemská kůra

, svrchní vrstva zemského tělesa mezi zemským povrchem a Mohorovičićovou diskontinuitou. Její mocnost se výrazně mění. Pod dny oceánů má zemská kůra tloušťku 5 – 10 km (oceánská zemská kůra), v oblasti kontinentů dosahuje hloubek 20 – 60 km, nejčastěji 30 – 40 km, pod největšími horskými útvary (Himálaj) až 70 km (kontinentální zemská kůra). Společně s horní vrstvou svrchního pláště do hloubek 80 – 100 km tvoří litosféru. V Bullenově modelu Země je zemská kůra zóna A se střední hustotou 2 600 kg•m–3 a rychlostmi seismických vln (vp je 5 – 7 km•s–1, vs je 3 – 4 km•s–1). Zemská kůra je bohatší na oxid křemičitý než svrchní plášť Země (asi o 10 – 15 %). Přítomno je mnoho stopových prvků. Viz též geochemický model Země.

Související hesla