Zemský plášť

, plášť Země – část zemského tělesa od spodní hranice zemské kůry až k vnějšímu jádru do hloubky 2 900 km. Tvoří 69 % hmotnosti Země a 84 % jejího objemu. V Bullenově modelu Země zahrnuje zóny B, C a D, tj. svrchní plášť (1 000 km až asi 10 – 40 km), přechodovou zónu a spodní plášť (2 900 km – 1 000 km). Teplota při hranici v hloubce 1 000 km je asi 1 500 °C při hustotě 4,3 g•cm–3 a tlaku asi 0,5•1011 Pa. Nejčastější horniny zemského pláště jsou ultramafické horniny, zejména dunit, eklogit, lherzolit, peridotit. Spodní plášť může být v plastickém stavu. Viz též geochemický model Země.

Související hesla