Zénodotos

, řecký básník a gramatik původem z Efesu. První správce Velké knihovny v Alexandrii a vychovatel Ptolemaia III. Euergeta. Autor řady lexikografických prací (nezachovaly se); připravil první kritické vydání Homérových básní.

Ottův slovník naučný: Zénodotos

Zénodotos: Zénodotos z Efesu, prvý bibliotekář knihovny alexandrijské, žil asi mezi r. 325 – 260 př. Kr. a byl žákem Filétovým. Ve správě knihovny zjednal si zásluhy srovnáním plodů řecké epiky a lyriky. Slavnou řadu kritických prací doby alexandrijské zahájil Zénodotos kritickým vydáním Homéra. Postupoval tu sice správnou cestou, srovnával čtení různých rukopisův a volil z nich nejlepší, upozorňoval i na porušení a interpolace textu, ale kritika jeho byla leckdy libovolná a smělá a rovněž nedostatečná znalost mluvy homérské mu byla na závadu. Kromě vydání sestavil homérský glossář.

Související hesla