Zeus

, řecká mytologie nejvyšší bůh; hromovládce, bůh počasí a vegetace, ochránce rodiny a města. Božstvo indoevropského původu. Původně snad božská síla prostupující přírodu, božstvo nebe a počasí. S přechodem k antropomorfismu se dostal do popředí jako hlavní bůh nebe, spojovaný s bohyněmi i lidskými ženami v dvojice milenecké (Európé, Danaé) a manželské (Dióné a Hérá). Syn Kronův a Rhein, bratr Hádův, Poseidónův, Hestiin, Démétřin a Héřin. Rhea jej ukryla před Kronem, jenž ze strachu o vládu polykal své děti. Když dospěl, přinutil otce, aby své děti vyvrhl, a v krutém boji jej a ostatní Títány porazil a zmocnil se vlády nad světem. Hlavním sídlem Diovým byl Olympos, nejvýznamnější věštírna byla v Dódóně. V Římě ztotožněn s Jupiterem.

Související hesla