Zeyer Jan

, český architekt, stavitel, kreslíř, publicista. Otec J. A. Zeyera, bratr J. Zeyera. Tvořil v duchu české neorenesance, užíval českých neorenesančních prvků (sgrafita, štíty, atiky). Navrhoval chairoscurové malby, jež prováděli známí malíři (domy v ulici K. Světlé v Praze, s A. Wiehlem, dvojdům na Smíchově, Zborovské ulici, kolem 1890).

Ottův slovník naučný: Zeyer Jan

Zeyer: Jan, architekt a stavitel čes. (* 4. bř. 1847 v Praze – † 6. kv. 1903 t.). Pochází ze staropražské rodiny tesařské od otce Františka Zeyera, jenž byl zároveň stavitelem. Mladý Zeyer vystudoval architekturu na čes. technice u prof. Fr. Niklase a rok na německé technice u prof. J. Zítka. V l. 1870 – 71 cestoval po Italii, načež r. 1872 vstoupil do praxe k předměstské stavební bance. R. 1873 spojil se s architektem A. Wiehlem, s kterýmž vystavěl dva rázovité domy č. 317 a č. 1035 v ul. Kar. Světlé a dům č. 1032 v Divadelní ulici v Praze-II. Potom vystoupil ze společné firmy A. Wiehl a J. Zeyer a vystěhoval se do Roudnice, kde pobyl pět roků. Navrátiv se do Prahy vystavěl v l. 1886 – 96 v Královské třídě na Malé straně dva domy č. 599 a a č. 600, na nábřeží cís. Ferdinanda na Smíchově dva domy č. 91 a č. 429, dále dům č. 402 na Újezdě, posléz v Holešovicích tři domy, dva v ulici Belcrediově a jeden proti ústředním jatkám. V Kolíně n. L. Zeyer vystavěl přístavbu radnice, jejíž průčelí navrhl arch. J. Vejrych. Poslední prací Zeyerovou byla villa pro dra Šmidrkala v Roudnicí. Kromě toho Zeyer vydal dílo o pražském baroku a rokoku, výběr to fotografií předních staveb pražských ve zmíněných slozích postavených. V mladších letech Zeyer účastnil se čile spolkového ruchu v odborných spolcích a byl po několik roků předsedou Umělecké besedy a výtvarného odboru jejího a místopředsedou jednoty pro obnovu kláštera Blahosl. Anežky. Stavby Zeyerovy jsou vesměs budovy ušlechtilého rázu – pozdější však poněkud konvencionální – , na kterých se zálibou používal motivů českých památek renaissančních a zejména sgraffit a freskových maleb »chiaroscurœ neb polychromních, kteréž dával prováděti předním našim umělcům: F. Ženíškovi, J. Koulovi, L. Novákovi, J. Pavlíkovi, V. Olivovi a j. Následkem součinnosti těchto umělcův a dále pro vždy solidní řemeslné provedení jsou pražské stavby Zeyerovy pozoruhodny. A. Cechner.

Související hesla