Ziegler Leopold

, německý filozof náboženství a kultury. Ovlivněn F. W. J. Schellingem a N. Hartmannem. Usiloval prokázat objektivitu pravdy a možnost jejího poznání.