Zikmund Korybutovič

, litevský kníže a český zemský správce, synovec polského krále Vladislava II. Jagiełła. V roce 1410 se zúčastnil bitvy u Grunwaldu proti řádu německých rytířů a 1422 byl litevským knížetem Vitoldem vyslán do Čech. Byl přijat za zemského správce, ale 1423 odvolán. V roce 1424 na žádost umírněných husitů se vrátil do Prahy. V dubnu roku 1427 byl přívrženci radikálnějšího směru, vedeného Janem Rokycanou, zatčen, internován na Valdštejně a 1428 vyhoštěn. S husity ale spolupracoval nadále.

Související hesla