Zinkit

, šesterečný minerál, oxid zinečnatý. Zrnitý, vzácně v krystalech, oranžově žlutý až červený, dokonale štěpný. T = 3, hustota 5,36 g•cm–3. Vyskytuje se na metamorfovaném ložisku zinkových rud Franklin (New Jersey, USA). Ruda zinku. Nazván podle chemického složení.

Ottův slovník naučný: Zinkit

Zinkit, přirozený kysličník zinečnatý, krystalluje vzácně v hemimorfních tvarech soustavy šesterečné, shodných s umělými krystally, jež často vznikávají v hutích; obyčejně se vyskytuje kusový v individualisovaných massách a hrubozrných aggregátech barvy krvavě červené nebo hnědočervené od přimíšeného kysličníku manganatého – uměle připravený čistý kysličník zinečnatý jest čirý; na vrypu má zinkit barvu oranžovou, lesk jest až démantový. Štípatelnost jest dosti dokonalá podle plochy zpodové a prvořadého hranolu, tvrd. = 4 – 41/2, hust. = 5,4 až 5,7. Chemicky čistý kysličník zinečnatý obsahuje 80,35% zinku a 19,65 kyslíku, ale zinkit má až do 8% MnO. Neroztápí se, v kyselinách se rozkládá; jeví známé reakce na zinek a mangan. Vyskytuje se ve velkém množství jako důležítá ruda v severoamerickém státě New Jersey (Franklin Furnace, Sterling Hill). Fr. Sl-k.