Zisk

1. ekonomie výsledek podnikatelské aktivity. V účetní definici je to rozdíl mezi příjmem z prodeje výstupu a úplnými náklady na jeho výrobu; 2. sdělovací technika zesílení; obecně poměr výstupní ke vstupní veličině elektrického obvodu, vyjádřený v decibelech.

Související hesla