Žitavsko

, historické území ležící v jihovýchodním Německu, které náleželo do roku 1424 k Čechám; centrum je v Žitavě (Zittau), v roce 1424 splynulo s Horní Lužicí.

Související hesla