Živnostenská banka

, první česká akciová banka, založená v roce 1868 v Praze. V počátcích fungovala jako ústředí záložen. Po vybudování sítě filiálek a významné pobočky v Londýně se soustředila na těžký průmysl a její koncern tvořily především hutní a železářské podniky. V roce 1945 byla znárodněna, v roce 1950 přešla rozhodující část jejích aktivit na Státní banku československou. V roce 1956 byla specializována na bankovní služby pro soukromou klientelu ve vztahu s cizinou. Od roku 1990 provádí všechny druhy bankovních devizových obchodů.

Související hesla