životní prostředí

, prostor, ve kterém organismus žije, a jeho systém vazeb k prostředí; je to souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i kulturních), které jedince obklopují (sociální komunitu, populaci, společnost ap.) a umožňují mu podmínky k životu. Životní prostředí je složitě provázaným systémem, jehož obyvatelé jsou nejen objektem, součástí, ale i aktivním spolutvůrcem. Ohrožení životního prostředí je v současnosti jedním z hlavní globálních problémů lidstva. Viz též ochrana přírody a krajiny, ochrana rostlin, ochrana stanovišť, ochrana živočichů.

Související hesla