Zjevení

, termín užívaný zejména v náboženství; projevení se skrytého díky vyšší moci – Bohu, nadpřirozené osvícení lidské mysli, kterým Bůh člověku sděluje něco podstatného. Viz též epifanie.

Související hesla