Zkušenost

, empirie – filozofie jeden ze zdrojů lidského poznání. V antice chápána jako zdroj umění a vědění, v empirismu též jako kritérium poznání. Teorii zkušenosti zásadně modifikoval I. Kant, jenž určil její podmínky. Viz též a priori, a posteriori, transcendentní, transcendentální.

Ottův slovník naučný: Zkušenost

Zkušenost jest so ubor poznatků tvořených z bezprostředního vnímání a pozorování. Řecko-lat. termín filosofický, nyní však již ustálený, pro slovo to zní empirie.

Související hesla