Zlatá bula sicilská

, základní listina středověkého českého státu, vydaná římským a sicilským králem Friedrichem II., adresovaná Přemyslu I. Otakaru. Byla vydána 25. 9. 1212 v Basileji. Stanovila dědičnost českého trůnu; český král byl podle ní v římskoněmecké říši kurfiřtem a arcičíšníkem a měl právo investitury biskupů. Zlatá bula sicilská potvrzovala svrchovanost a integritu českého státu.

Související hesla