Zlatá stezka

, středověká obchodní cesta z Pasova do Čech zejména k dopravě soli ze Solné komory. Původně vedla podél Vydry do Rejštejna, po vzniku Prachatic se přenesla na starou stezku boubínskou a procházela přes Volary směrem k Vodňanům a Písku (s odbočkami do Volyně a Vimperka). Ve 2. pol. 14. stol. vedla z Rejštejna přes Kašperské Hory do Sušice. Některá místa v okolí svým názvem připomínají její existenci (Soumarský most, České Žleby). Severně od Volar jsou patrné zbytky původní cesty.

Související hesla