Zobrazení


1. matematika zobrazení f množiny M do množiny N je předpis, který každému prvku x množiny M přiřazuje právě jeden prvek f(x) množiny N. Množina M se nazývá definičním oborem zobrazení f. Zobrazení f se nazývá prosté, jestliže pro každou dvojici x x' je f(x) ≠ f(x'). Zobrazení f se nazývá zobrazení z množiny na množinu N, jestliže pro každé y N existuje x M takové, že f(x) = y. Zobrazení vzájemně jednoznačné je zobrazení, které je prosté a na množinu N;
2. výpočetní technika abstraktní popis objektu číslicově, abecedně číslicově nebo graficky vyjádřenými údaji, daty, informacemi.

Související hesla