Zoogeografie

, nauka o rozšíření živočichů na Zemi (viz též biogeografie). Studuje jejich současné rozšíření, které objasňuje jednak na základě současných fyzikálních a biologických poměrů na Zemi, jednak na základě historie Země a jejích obyvatel v dávné geologické minulosti. Hraniční obor; navazuje na poznatky zoologie, paleozoologie, geografie a geologie. Dělí se na zoogeografii popisnou, statistickou a historickou.

Ottův slovník naučný: Zoogeografie

Zoogeografie, z řec., nauka o zeměpisném rozšíření zvířat.

Související hesla