Zrnotěrka

, ruční kamenný mlýnek; tvořen podložkou (na ni se nasypalo zrní) a drtidlem (roztěrače). Užívána od neolitu.