Ztráty sklizňové

, při sklizni nerealizovaná část biologického výnosu zemědělských plodin (ztráty kvantitativní) nebo znehodnocená část technologického výnosu (ztráty kvalitativní).