Zuluové

, jedno z dominantních etnik žijících v JAR (asi 9 mil. osob), zejména v Natalu. Jazyk patří do skupiny benue-kongo nigerokonžské větve kongokordofánské rodiny. Křesťanství různých denominací. Zemědělci, muži pracují i v průmyslu.

Ottův slovník naučný: Zuluové

Zulové, Zulukafři, Amazulu, nejbojovnější kmen kaferský v již. Africe, lišící se od ostatních Kafrů souměrnější postavou a pravidelnějšími rysy ve tváři, hrál důležitou úlohu v dějinách již. Afriky. Nyní se silně pomísil s porobeným obyvatelstvem, které přejalo jeho řeč i zvyky. Vojensky zorganisováni byli svými králi Čakou (až do r. 1828), Dinganem (1828 – 30), Pandu (1830 až 1872) a zejména Kečvajem, jenž zřídil vojsko kol 40.000 m. Do vojska zařazeni byli všichni mužové zbraně schopní rozděleni na pluky pod vedením indunů Pouze starší vojíni dostanou od krále svolen ke sňatku; za to vojsko vydržuje a vyzbrojuje sám král. Vlastním Zulům nejblíže stojí Matabelové. Srv. Holub, Sedm let v již. Africe (Praha, 1880); Roberts, Zululand manual or vademecum (Lond.,1900).

Související hesla