Zurbarán Francisco de

, španělský malíř; činný v Seville a v Madridu. Hluboce nábožensky založen. Autor cyklů ze života světců a mučedníků (Sv. Bonaventura, Sv. František z Assisi) v mysticko­asketickém podání, ovlivněném caravaggiovským šerosvitem a tradicí španělské realistické plastiky. Též autor zátiší a podobizen.

Ottův slovník naučný: Zurbarán Francisco de

de Zurbaran [tsurbarán] Francisco, malíř špan. (* 1598 ve Fuente de Cantos [Estremadura] – † 1662 v Madridě). Byl žákem Juana de las Roelas v Seville. Horlivým studiem přírody osvojil si výrazný naturalistický sloh, opírající se o silný temnosvit, čímž blíží se ke Caravaggiovi a Riberovi, ač spojuje s těmito vlastnostmi stejně silný idealismus v duševní charakteristice svých figur. R. 1625 počal pracovati o velkých obrazech v kapli sv. Petra v kathedrále sevillské, scény ze života sv. Petra a Početí P. Marie, a brzo potom maloval hlavní svůj obraz Triumf sv. Tomáše Aquinského (nyní v museu v Seville) pro jesuitskou kollej. Později zhotovil pro klášter ve Guadalupe osm velikých obrazů ze života sv. Jeronyma. Vrátiv se do Sevilly maloval pro kartusiánský klášter Santa Maria de las Cuevas tři velké obrazy: Sv. Bruno, Zázrak sv. Huga, Sv. Maria chrání svým pláštěm kartusiány. Zatím král Filip IV. jmenoval jej svým dvor. malířem. R. 1633 maloval pro kartusiány v Jerez obraz oltářní, načež r. 1650 povolán do Madridu, kde maloval činy Herkulovy (mus. Prado). V pozdějších jeho pracích je temnosvit poněkud zmírněn, a formy jsou ideálnější. Z. jest z největších španělských malířů, který dovedl více než Velasquez a Murillo znázorniti specificky fanaticko-asketicko-náboženský živel národní. Hlavy a tvary jeho figur jsou více méně napodobeniny obyčejných modelů, ale všecko je malováno s hlubokým výrazem a pečlivou kresbou. Z jeho obrazů jsou v cizině Sv. Apollonia v Paříži, Sv. Bonaventura a Sv. Tomáš Aquinský v Berlíně, Volba papeže sv. Bonaventury v Drážďanech, Klečící františkán s lebkou v ruce v Londýně a j. Z jeho žáků vynikli Polanco, Bernabé de Ayala a Gradilla.

Související hesla