žurnalistika

, novinářství – tvůrčí činnost zaměřená na získávání, zpracování a periodické šíření aktuálních informací prostřednictvím masmédií; v užším smyslu činnost zabývající se slovesnou i výtvarnou stránkou novin a časopisů; souhrn novinářských profesí.

Ottův slovník naučný: žurnalistika

Žurnalista (z fr. journaliste), novinář, spolupracovník nebo člen redakce časopisu politického.

Související hesla