Zvykové právo

, soubor nekodifikovaných institucí, zvyklostí a předpisů, které regulují způsob života a vztahy mezi lidmi v dané společnosti; případy porušení zvykového práva a případné sankce jsou posuzovány specialisty (kolektivní orgány nebo jednotlivci). Typickým rysem zvykového práva je pružnost a otevřenost systému.

Související hesla