Abrakadabra

, magická zaklínací formule, jíž se ve středověku připisovaly kouzelné účinky.

Ottův slovník naučný: Abrakadabra

Abracadabra, slovo magické, značilo ve středověku kouzelnou formuli, jež vyslovena či napsána léčila prý zimnici, horečku atd. Slovo to má se prý psáti několikráte vždy o literu méně pod sebe, aby vznikl trojúhelník. Zdá se, že sekta basilidianů je vymyslila, aspoň Quintus Serenus Sammonicus z této sekty, učitel císaře Gordiana, předpisuje užívání slova toho v knize De medicina praecepta saluberrima. Původ slova abracadabra, je nejasný; odvozovalo se z řečt., egypt., peršt. a spojováno se slovem Abraxas, ale nejspíše jest to zaklínací formule hebrejská = jdi pryč, nebo skryj se, ujdiž otec zla ! Nyní značí abracadabra, (tak jako hokuspokus, changezpassez aj.) jen formuli bezvýznamnou vůbec. J. I. Kraszewski napsal povídku téhož jména.