Středověk

, humanistické označení dějinného období. Za počátek středověku je nejčastěji považováno svržení posledního římského císaře Romula Augustula 476; za konec středověku buď dobytí Konstantinopolu (Cařihradu) Turky v roce 1453, nebo objevení Ameriky v roce 1492. Humanistické pojetí chápalo středověk, kdy se vytvořila nová hierarchie a vztahy, jako protiklad antické civilizace a dobu úpadku. Změnu v hodnocení středověku přineslo až 20. stol., kdy vznikla mediavelistika. Viz též feudalismus.

Ottův slovník naučný: Středověk

Středověk slove v dějinách všeobecných doba sahající od zániku říše Západořímské (476) do posledních let XV. století. Někteří zakončují středověk již r. 1453 (dobytí Cařihradu od Turků), jiní teprve r. 1517 (vystoupení Lutherovo); většina přidržuje se starého zvyku zakončovati středověk objevením Ameriky (1492).

Související hesla