Medievistika

, medievalistika – odvětví historie zabývající se dějinami evropského středověku (5. – pol. 15. stol.).

Související hesla