Hierarchie


1. stupnice hodností nebo hodnot vůbec, posloupnost;
2. vysoké kněžstvo, církevní hodnostáři;
3. etologie hodnostní postavení – sociální pozice jedince v živočišné societě. Vyvíjí se na základě příležitostných střetů provázených hrozbou, útoky a projevy podřízenosti. Zajišťuje spořádaný a cílený tok informací v societě a určuje chování jedinců (viz též chování sociální). Jedinec stojící na nejvyšším stupni hierarchie se označuje jako alfa, jedinec na nejnižším stupni jako omega. Hierarchie členů society není konstantní, mění se např. s věkem jedince, jeho fyzickými silami, během říje a rozmnožování.

Související hesla