Hodnostář

, nositel oficiální hodnosti, která udává dosaženou úroveň či pozici určité osoby v hierarchicky uspořádaných vztazích uvnitř nějaké organizační struktury (zpravidla administrativního charakteru), např. v rámci orgánů státu, místí či profesní samosprávy nebo církve.

Související hesla