Bestiář

, středověký didakticky a mravoučně zaměřený soupis zvířat s alegorickým výkladem jejich vlastností, obsahující též nereálná a mytologická zvířata; symbolika bestiářů se uplatnila v bajkách, povídkách, zvířecích eposech.

Ottův slovník naučný: Bestiář

Bestiarium (lat.), franc. bestiaire [-iér], jest spis středověký, zdělaný veršem nebo prosou, jenž pojednává buď o vlastnostech a tělesném ústrojí zvířat existujících i báječných, anebo spis jednající o vlastnostech a symbolickém významu zvířat. Tato poslední bestiariumba byla ve středověku zvláště oblíbena, neboť v uměních výtvarných zvláště dobré i špatné vlastnosti zvířat měly symbolicky znázorňovati dobré a špatné stránky ducha lidského. Nejznámější bestiaria sepsali: Philippe de Thau r. 1107, Guillaume Bestiaire de Hippeau (konec XII. stol.) a Richard de Tourneval Bestiaire d'amour, kterážto obě poslední vydána nově v Paříži r. 1852 a 1860. Jšk.