Alphanus Salernitanus

, jeden z nejvýznamnějších latinských básníků raně středověké Itálie.