Romulus Augustulus

, římský císař 475 – 476; poslední panovník západořímské říše. Na trůn dosazen svým otcem, římským vojevůdcem Orestem († 476), který se vzbouřil proti císaři Iuliu Nepotovi († 475). V roce 476 byl sesazen Odoakerem.

Ottův slovník naučný: Romulus Augustulus

Romulus Augustulus, poslední císař západní, který vládl v Římě a Italii. Byl syn patricia Oresta, jehož germanští vojínové přinutili, aby prohlásil syna svého císařem proti Juliu Nepotovi, císařem byzantským Lvem I. jmenovanému. Romulus došel uznáni v Italii a v jižní Gallii; když však germanští žoldnéřové žádali, aby jim vykázal v Italii stálá sídla, Romulus odepřel. Tu provolali vojínové jednoho ze svých náčelníkův Odoakera za krále, který r. 476 Oresta dal odpraviti a Romula svrhl a do Kampanie vypověděl. Pšk.

Související hesla