Albion

, od středověku básnické označení Anglie.

Ottův slovník naučný: Albion

Albion: nazývala se dle Geoffreye, starého angl. kronikáře, Velká Britannie od nepamětných dob, kdy ostrov ten obýván byl obry z plemene Chamova, až do příchodu Bruta, prvního britského krále, jenž 66. roku po zničení Tróje prvotní obyvatele si podmanil. Jméno samo, jež se chybně odvozuje od křídových skal (lat. albus, bílý) na jeho pobřeží, vzniklo z keltického alb (výšina) a inn (ostrov); znamená tudíž tolik co vyvýšený ostrov. Nyní se slova toho užívá pouze ve mluvě obrazné, na př. synové Albionu = Angličané. –