All marco

, způsob ražby stříbrných mincí ve středověku; spočíval ve zhotovení stanoveného počtu mincí z určité hmotnostní jednotky.