Curtys

, raně středověký dvůr, panské sídlo ve středověku.