Afektová teorie

, hudba estetická teorie, vyplývající ze spojování lidských citů a hudby. Počátky lze sledovat již v antice, rozvinula se však zvláště v 17. a 18. stol. Poznání, že hudba dokáže vyvolávat citové stavy a vzruchy vedl až ke snaze uspořádat tyto vztahy v určitý systém. Byly vypracovány obecně užívané melodické a rytmické formule a figury. Koncem 18. stol. ztratila afektová teorie význam.