America First Committee

, Výbor Amerika především – organizace založená některými vlivnými americkými průmyslníky (1940 – 41), kteří chtěli zabránit vstupu USA do 2. světové války.