Druhá světová válka

, 1939 – 45, největší ozbrojený konflikt ve světových dějinách mezi fašistickými mocnostmi (Německo, Japonsko, Itálie včetně dalších satelitních států) a Spojenci (USA, Velká Británie, od 1941 SSSR, Francie aj.). Nacistické Německo se v důsledku dohod se SSSR v srpnu – září 1939 cítilo dostatečně připravené a 1. 9. 1939 zahájilo válku přepadením Polska, jež bylo současně napadeno i SSSR. Druhá světová válka měla čtyři fáze: v první (1939 – 41) Německo za tichého souhlasu SSSR (viz též sovětsko-německý pakt o neútočení a přátelství) ovládlo téměř celou kontinentální Evropu (1940 okupovalo Norsko, Dánsko, Belgii a velkou část Francie (viz též válka na Západě), 1941 Jugoslávii a Řecko), v dalším postupu bylo zastaveno až po neúspěšné bitvě o Británii; v druhé fázi (1941 – 42/43) Německo porušilo dohody se J. V. Stalinem a napadlo 22. 6. 1941 SSSR (viz též Barbarossa, Velká vlastenecká válka), Japonci 7. 12. 1941 přepadli Pearl Harbour (USA) a USA vstoupily do války. V zimě 1942 – 43 dosud značné vojenské úspěchy nacistického Německa a jeho spojenců skončily; v třetí fázi (1942/43 – 45) Spojenci zvítězili v rozhodujících bitvách v Pacifiku (viz též bitva v Korálovém moři, Guadalcanal, Midway), v severní Africe byl poražen Rommelův Afrika-Korps (viz též válka v Africe 1940 – 43), na východní frontě bitvy u Stalingradu a Kurska umožnily postup Rudé armády, na západě v roce 1943 poražena a vyřazena z války Itálie, 1944 otevřena druhá fronta v západní Evropě (viz též invaze v Normandii), 8. 5. 1945 Německo kapitulovalo (viz též kapitulace Německa); ve čtvrté, závěrečné fázi bojů v Pacifiku, americké strategické bombardování (dvě atomové pumy) a tažení Rudé armády přimělo Japonsko 2. 9. 1945 ke kapitulaci (viz též Horošima, Nagasaki). Ve druhé světové válce přišlo o život asi 20 mil. vojáků a 35 mil. civilistů, z toho asi 6 mil. Židů (viz též šoa, koncentrační tábory).

Tabulka: Druha Svetova Valka- Ztraty
Země Vojáci Civilisté
Sovětský svaz 13 600 000 7 000 000
Čína 6 400 000 5 400 000
Polsko 320 000 5 400 000
Německo 4 750 000 500 000
Japonsko 1 200 000 600 000
Jugoslávie 410 000 1 280 000
Francie 340 000 470 000
Maďarsko 140 000 280 000
Itálie 330 000 85 000
Velká Británie 324 000 62 000
Rumunsko 378 000 celkem
USA 259 000 celkem
Nizozemsko 12 000 198 000
Řecko 20 000 140 000
Belgie 12 000 76 000
Finsko 84 000 celkem
Bulharsko 20 000 celkem
Norsko 10 000 celkem
Dánsko 1 400 celkem
Oběti koncentračních táborů
V koncentračních táborech zahynulo 4 až 6,5 mil. lidí, z toho 2,5 mil. v Osvětimi. O vyvražďování Židů v evropských zemích existují přibližné minimální údaje
Polsko 2 350 000
Sovětský svaz 700 000
Československo 233 000
Rumunsko 200 000
Maďarsko 180 000
Německo 160 000
Nizozemsko 104 000
Francie 60 000
Rakousko 58 000
Řecko 57 000
Jugoslávie 55 000
Belgie 25 000
Itálie 8 500
Druhá světová válka si vyžádala asi 55 mil. obětí 
Související hesla