Sovětsko-německý pakt o neútočení a přátelství

a) Smlouva o neútočení, pakt Ribbentrop-Molotov – smlouva podepsaná 23. 8. 1939 v Moskvě J. von Ribbentropem a V. M. Molotovem. SSSR a Německo se zavázaly upustit od jakéhokoli násilného aktu vůči sobě navzájem; zároveň měly oba státy udržovat vzájemný kontakt a výměnu informací o problémech společných zájmů. V tajném dodatku se určovaly sféry vlivu ve východní Evropě. V Pobaltí tvořila severní hranice Litvy rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR. Otázka Polska zůstala otevřená; hranici vlivů tvořily řeky Narev, Visla a San. b) Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství – smlouva podepsaná 28. 9. 1939 určovala hranice národních zájmů Německa a SSSR na území bývalého polského státu. Smlouva obsahovala Důvěrný protokol, podle něhož nebudou činěny překážky při vystěhování říšských státních příslušníků a osob německého původu do Německa. Tajný dodatečný protokol přiřazuje území Litvy do sféry vlivu SSSR, lublinská a část varšavské provincie spadají do sféry vlivu Německa. Platnost hospodářských smluv se nezměnila. Na základě Sovětsko-německého paktu vedl Stalin finsko-sovětskou válku v letech 1939 – 40 a v roce 1940 provedl anexi baltských zemí, Besarábie i části Bukoviny. Německo-sovětské smlouvy výrazně ovlivnily první fázi 2. světové války v letech 1939 – 41, neboť Stalin ve smyslu smlouvy podporoval Hitlerovu agresi v Evropě. A. Hitler smlouvy fakticky vypověděl přepadením SSSR.

Související hesla