Válka v Africe 1940 – 1943

, válka v severní Africe mezi státy Osy a spojenci. Italsko - německé sbory chtěly dosáhnout Suezského průplavu a ovládnout Středomoří. V září 1940 pronikli Italové na území Egypta. Byli však Brity odraženi. Do bojů se po boku Italů v březnu 1941 zapojil Afrika – korps s generálem E. Rommelem a zahnal Brity zpět do Egypta. V květnu 1942 Němci zahájili ofenzívu a v červnu 1942 porazili Brity v tankové bitvě u Knightsbridge Crossing a zatlačili je 450 km do Egypta. Zde Britové vytvořili obrannou linii u el-Alamejnu, kterou se Rommelovi nepodařilo prolomit. 23. 10. 1942 zahájila britská 8. armáda vedená generálem L. Montgomerym protiútok, při němž pronikla do německých línii a donutila Rommela k ústupu. 12. 5. 1943 v Tunisu německo - italské sbory kapitulovaly.

Související hesla