šoa

, hebrejsky zničení, řecky holocaust, zápalná oběť – vyvraždění kolem 6 mil. Židů nacisty za 2. světové války. Nedílnou součástí nacismu byl zločinný rasismus a antisemitismus, namířený především proti Židům, ale i Romům a slovanským národům. V zásadním rozporu s vědeckým poznáním a evropskými humanistickými tradicemi prohlásili nacisté Židy za tzv. nižší rasu a za podstatu dějin boj mezi árijci a Židy. V první fázi vyhlásili rasistické norimberské zákony a zbavili Židy občanských práv a majetku. V druhé fázi je izolovali fyzicky a deportovali do ghett (Varšava, Lodž, Terezín), jež byly druhem koncentračních táborů. Již zde řada Židů zahynula hladem a nemocemi. Na konferenci ve Wannsee v lednu 1942 vyhlásili nacisté program vyvraždění Židů pod názvem „Endlösung“ (Konečné řešení). Vyvražďování prováděla zpočátku v okupované východní Evropě zvláštní komanda. Pak nacisté zřídili síť vyhlazovacích táborů (Osvětim, Treblinka, Majdanek aj.), kde byli Židé zabíjeni po statisících v plynových komorách. Odpovědí bylo povstání ve varšavském ghettu na jaře 1943, nacisty brutálně potlačené. Nacistická genocida Židů patří k největším zločinům lidských dějin. Počet obětí šoa se dá určit pouze přibližně; odhaduje se 2 až 6 mil. obětí v koncentračních táborech a další přibližně 2 mil. osob byly popraveny nebo zemřely na následky hladu a nemocí v ghettech.

Související hesla