Válka na Západě

, tažení A. Hitlera do západní Evropy 1939 – 41. Hitler zahájil útok přepadením Skandinávie; 9. 4. 1940 vtrhla jeho vojska současně do Dánska a Norska. Úspěšně uplatnil taktiku Blitzkriegu. 10. 5. 1940 zaútočil proti Belgii, Holandsku, Lucembursku a Francii. 14. 5. kapitulovalo Holandsko, 28. 5. Belgie a 21. 6. 1940 i Francie (k porážce přispěla i Itálie, která Francii 10. 6. 1940 vypověděla válku). Francie byla rozdělena na území okupované Němci a vichistickou Francii. Viz též podivná válka, vichistická vláda ve Francii.

Související hesla