Čašule Kole

, makedonský prozaik a dramatik. Od rané povídkové tvorby přešel k dramatům (Vejka na vetrot – Větvička ve větru, Crnila – Tmy aj.); začátek 2. světové války v Makedonii vylíčil v románu Premreže (Nebezpečí). Kulturní a společenské problémy shrnul v knize Zapisi za nacijata i literaturata (Memoáry o národu a literatuře).

Související hesla